Friday, 28 May 2010

डामोन डमियाली


उत्तराखन्ड तै यून, डामो न डमीयाली..

छोट छोट गदनॊ पर भी, डाम बणैयाली..!

गगां जी कि दगडी, अत्याचार करियाली

लेली रुप विकराल, जब नी सहयाली ...!!

Copyright © 2010 Vinod Jethuri